Payu

Płyty pilśniowe

Płyta pilśniowa  to wyrób z drewna w postaci płyty wykonanej z rozwłóknionej tkanki drzewnej przez spilśnienie jej i uformowanie w odpowiedniej temperaturze i pod (normalnym lub zwiększonym) ciśnieniem. Naturalne właściwości adhezyjne zwiększa się przez dodanie kleju syntetycznego. Włókna ułożone są różnokierunkowo, co zapewnia płycie wyrównanie cech jakościowo-wytrzymałościowych niezależnie od kierunku działania obciążeń. Wskutek dużego nacisku i wysokiej temperatury prasowania struktura płyty jest silnie zwarta. Grubości 3 mm. Można ją wykorzystać jako deske pod rysunek, jako tył (plecy) do ramek. Po zagruntowaniu gessem można wykorzystać do malowania akrylami lub farbami olejnymi.

Płyty pilśniowe

| 1 |
Payu